Summa sidvisningar

måndag 18 juli 2011

Mat och sex = Lycka

Vi är programmerade att känna lycka när vi äter och när vi har sex, eller kanske ännu mer av förväntningar inför mat och sex. Det menar Micael Dahlén i sin intressanta bok Nextopia. Vi lever i ett Förväntningssamhälle. Micael Dahlén är professor i företagsekonomi. I boken beskriver han mänskligt beteende utifrån en lång rad studier och experiment. Han förklarar konsumtionssamhället ur ett djupare perspektiv, men ändå mycket konkret och lättförståeligt. Jag fick många aha-upplevelser och jag är mycket imponerad av Dahlén.

Denna bok är på ett sätt en motsats till Mindfulness som är så populärt just nu. I grunden är det något positivt att vi strävar framåt och hela tiden vill ha mer. Det var det som var meningen från början, för att vi skulle överleva och utvecklas som art. Vi människor har faktiskt gjort världen lite bättre att leva i, i alla fall för väldigt många. Dessutom lever vi längre och längre i Förväntningssamhället när vi alltid har något att sträva mot.

För mig var det nyttigt att läsa denna bok. Jag har haft dåligt samvete över min strävan efter mer och mer saker. Dessutom har jag varit besvärad över mina barns strävan efter saker, och känt att jag har skämt bort dem och lett dem in i konsumtionssamhället. Nextopia får mig att förstå att detta är normalt. När världen snurrar allt fortare och vi  kan skaffa oss i stort sett vad vi vill ha, är det dock viktigt att inte bara rusa framåt i blindo. Micael Dahlén förklarar att de unga som vuxit upp i detta samhälle visar allt fler tecken på att ta världen under kontroll. Kanske Mindfullness-vågen är ett tecken på detta. Man kan välja vilka trender man vill följa med i.

Jag fick en mycket ljusare syn på framtiden efter att ha läst denna bok. Dahlén menar att Förväntningssamhället avlar fram människor som blir allt mer kreativa, och de vet att de kan vara med och forma världen till något bra. Tack Dahlén för att du delade med dig av dessa fantastiska tankar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar